BAS ERP (модуль оновлення 2.4.8) від компанії Algabas: інноваційна система для управління підприємством будь-якого масштабу

Прагнете до оптимізації бізнес-процесів від планування до контролю? Чули про можливості інтеграції гнучкої системи BAS ERP в Україні, але стикалися лише з продуктами сумнівної ефективності або зовсім не впроваджували інновації?
Новинка!!! Програмний комплекс Автоматизація плану HACCP
Новинка !!! Вашій увазі пропонується Програмний комплекс для автоматизації м’ясопереробної галузі на базі BAS ERP для України Alga.Meat

Відео 1

Відео 2

Компанія Algabas пропонує вашій увазі адаптивний модуль для управління діяльністю підприємства будь-якого профілю. Це продукт, який об’єднав в собі світову та вітчизняну практику автоматизації бізнесу, сучасні тенденції та авторські напрацювання експертів компанії.

Проста інтеграція BAS ERP в бізнес-процеси без зупинки виробництва, інтуїтивно зрозумілий алгоритм роботи і зручність – тепер технологічна оптимізація не просто необхідність, а новий етап у результативному і раціональному функціонуванні вашого підприємства!

Оновлений і вдосконалений функціонал від Algabas

Оновлення модуля 2.4.8 BAS ERP розширило опціональні можливості системи, і тепер вам доступні прості і ефективні рішення наступних завдань:

  • Управління закупівлями, продажами, витратами, складом і запасами;
  • Реалізований моніторинг і контроль структури замовлення;
  • Створені нові реквізити для опису виробничого процесу в ресурсних специфікаціях;
  • Управління виробничим процесом – три формати роботи, спрощення документообігу, вдосконалено диспетчерський кабінет, а також розширено можливості та створено нову схему матеріального забезпечення процесів;
  • Порядок відображення витрат матеріалів уточнено, а отриманих для виробництва – отримав зміни;
  • Облік партій продукції та розрахунок її собівартості;
  • Створено новий формат створення виробничого графіка;
  • Всі механізми руху матеріальних ресурсів у виробничих підрозділах уніфіковані;
  • Створена нова схема виробничого процесу без замовлення і багато іншого.

Як і в попередній версії системи BAS ERP, вам доступний весь базовий функціонал: управління дистрибуцією, проектами, фінансами і персоналом, проведення оперативної аналітики, моніторинг складу та логістичних процесів, а також управлінський облік.

Компанія Algabas не просто створює, а регулярно покращує і оптимізує свої продукти для того, щоб ви могли вести свій бізнес в максимально спрощеному, але при цьому ефективному форматі!

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Розширення можливостей параметризації специфікацій

Ресурсні специфікації:

Ресурсна специфікація – вид нормативно-довідкової інформації, що описує параметри виробничого процесу виготовлення продукції і
напівфабрикатів. Це необхідна і достатня частина нормативно-довідкової інформації для формування графіка виробництва. специфікації представлені в списку Виробництво – Нормативно-довідкова інформація – Ресурсні специфікації.
Ресурсна специфікація описує поетапний виробничий процес, що завершується матеріальним випуском (або виконанням конкретної роботи).
В рамках випуску продукції окремими ресурсними специфікаціями описуються переділи, на яких випускаються напівфабрикати, що входять до складу продукції.
У простому випадку виробничий процес складається з одного етапу. Описує його специфікація називається одноетапною.
Завдяки можливості детально описати всі потрібні для випуску ресурси специфікація отримала назву Ресурсна специфікація. Вона містить:

список виходів (продукція, виконані роботи, зменшення або збільшення витрат);

список номенклатурних входів: матеріали, напівфабрикати, які залучаються роботи (наприклад, роботи співвиконавців);

обсяг трудовитрат (за видами робіт);

склад етапів виробничого процесу, які потрібно виконати для досягнення результату.

У багатоетапних специфікаціях входи, види робіт і виходи співвіднесені з конкретним етапом виробничого процесу.

Дані в ресурсної специфікації можуть бути вказані наступними способами:

внесені вручну;

заповнені автоматично кнопкою Заполнить по маршрутним картам етапів - при такому заповненні все раніше введені значення замінюються переносяться з маршрутних карт;

заповнені автоматично кнопкою Заполнить по маршрутним картам етапів - при такому заповненні все раніше введені значення замінюються переносяться з маршрутних карт;

заповнені за даними специфікації замовлення на виробництво - унікальний виробничий процес, оформлений в рамках замовлення на виробництво, може бути збережений для подальшого використання в новій ресурсної специфікації;

На закладці Виробничий процес в ресурсних специфікаціях вибирається вид описуваного виробничого процесу:

Одноетапний - виконується в рамках одного підрозділу, завершується номенклатурним випуском (продукція, напівфабрикат, робота);

багатоетапного - відображає виробничий ланцюжок, виконавцями якої можуть бути кілька підрозділів. Етапи можуть виконуватися паралельно- послідовно. Випуск формується за результатами виконання всіх етапів.

Кількість продукції, вказане на закладці Основне, використовується тільки для розрахунку норм споживання ресурсів. Характер планованого випуску визначається розташованим на закладці Виробничий процес реквізитом Запуск.  Він може приймати наступні значення:

кратними партіями - передбачається, що кількість продукції, що випускається однією партією, завжди кратно кількості, на яке оформлена специфікація;

довільними порціями - передбачається, що кількість продукції, що випускається однією партією, може відрізнятися від кількості, на яке оформлена специфікація.

Якщо ресурсна специфікація дозволяє випуск продукції довільними партіями, то її можна використовувати при створенні замовлень на виробництво на будь-який кількість продукції, що випускається. В цьому випадку при формуванні документів Етап виробництва потреба в матеріальних ресурсах буде визначена в пропорції випускається кількості до кількості, на яке була складена специфікація.
Специфікації для напівфабрикатів, вироблених в процесі, також можна задавати без обмеження кратності з випуску продукції. Наприклад, для випуску однієї тонни продукції необхідно 1,2 тонни напівфабрикату. Для виробництва однієї тонни напівфабрикату необхідно 1,3 тонни сировини. специфікації допускають випуск продукції довільними за обсягом партіями. Відповідно, для виробництва 1,5 тонни продукції потрібно 1,8 тонни напівфабрикату, на виготовлення якого, в свою чергу, піде 2,34 тонни сировини.
Випуск кратними партіями доцільно використовувати при одночасному виготовленні комплектів, що складаються з декількох номенклатурних позицій.

Наприклад, прес-форма дозволяє одночасно виготовити 2 одиниці однієї деталі і 3 одиниці іншої деталі. Склад комплекту в даному випадку визначається технологією виробництва.
Реквізит Запуск доповнюють два параметри:
■  Мінімальний випуск – вказується кількість, менше якого випуск недоцільний або неможливий. Якщо в процесі планування виробництва
буде заявлена ​​потреба в кількості, меншій даного значення, то до випуску буде запланована партія продукції зазначеного в даному полі обсягу;
■  Оптимальний випуск – визначає економічно доцільний розмір партії випуску. Якщо потреба в продукції перевищує дане значення, то до
виробництва будуть прийняті кілька партій випуску з розбивкою за кількістю, що не перевищує в полі значение.

В ресурсних специфікаціях на закладці Виробничий процес також задається параметр Обмежено термін пролежування виробів. Термін визначається в Днях.  Даний параметр дозволяє при створенні документів Етап виробництва сформувати партії обробки (окремі випускають етапи) з урахуванням можливості споживання їх результату у вигляді напівфабрикату в термін, що не перевищує строку придатності вироблених виробів.  Наприклад, даний інструментарій може бути затребуваний при відображенні виробництва швидко псуються напівфабрикатів в харчовій та хімічній промисловості. Він може використовуватися для адміністративного обмеження термінів пролежування напівфабрикатів в будь-яких складальних виробництвах з метою зниження обсягів незавершеного виробництва.

Управління чергою замовлень на виробництво

Диспетчеризація етапів виробництва

Для диспетчеризації оформлених етапів виробництва використовується робоче місце Виробництво – Межцеховое управління – диспетчеризація етапів. В рамках зазначеного робочого місця вирішуються наступні завдання:
■ забезпечення етапів матеріалами – варіант дій щодо забезпечення етапу матеріалами встановлюється безпосередньо в документах Етап виробництва. за кнопці Стан забезпечення доступна типова форма контролю забезпечення;
■ перепланування замовлення – частковий розрахунок графіка виробництва за вибраним замовленням на виробництво, виконується по кнопці Дії – Планувати замовлення;
■ перепланування етапів – частковий розрахунок графіка виробництва тільки за обраними етапах, виконується по кнопці Дії – Планувати обрані етапи;
■ передача етапів до виконання – етапи в статусі Сформовано передаються до виконання в виробництво з установкою статусу До виконання, виконується по кнопці Дії – Передати до виконання;

Змінні завдання

Підтримана робота з виробничими ділянками на внутрішньоцеховому рівні:
– Вводиться новий розріз обліку виробничих операцій – ділянку.
– Ділянки належать підрозділам і уточнюють їх організаційну структуру
– Можливість роботи в розрізі ділянок налаштовується в підрозділах
– Робочі центри прив’язуються до ділянок.

Формування графіка виробництва

Позиціонування замовлень на виробництво і використання документів Етап виробництва визначають принципи формування графіка виробництва:
■ всі позиції одного замовлення мають однаковий пріоритет;
■ забезпечується оптимальне виконання всього замовлення, а не окремих рядків продукції;
■ етапи розміщуються в графіку з урахуванням тривалості до випуску і ресурсоємності для зменшення ризику зриву замовлення при відхиленнях;
■ паралельно розрахунку графіка з урахуванням обмежень в ресурсах формується модель, в якій вплив ресурсних обмежень може бути повністю або частково виключено. Це дозволяє оцінити вплив обмежень на терміни випуску продукції;
■ розрахунок графіка може виконуватися частково, для окремих етапів, які втратили актуальність.
Графік виробництва відображає сукупність етапів виробництва, розставлених по часу планованого виконання. Розрахунок графіка виконується по інтервалах планування зі зменшенням доступності в них завантажуються видів робочих центрів.
Підтримується розміщення етапів з двома і більше видами РЦ на кілька інтервалів планування. В описі етапів ресурсної специфікації (на закладці Види робочих центрів) і в документах Етап виробництва реквізит Завантаження декількох видів робочих центрів визначає порядок роботи завантажуються видів РЦ, якщо їх більше одного. Передбачені наступні варіанти:
одночасно – вважається, що всі зазначені види РЦ працюють строго одночасно (що збігається час роботи). Наприклад, при виготовленні деталі методом штампування одночасно задіяні прес і прес-форма. При складанні графіка виробництва для розміщення етапу підбираються інтервали, в яких
одночасно доступні всі зазначені види РЦ;
послідовно – види РЦ завантажуються в порядку проходження в табличній частині (згідно з технологією обробки). При складанні графіка виробництва
завантаження кожного наступного виду РЦ починається з інтервалу, в якому розміщений попередник. Якщо в цьому інтервалі доступного часу для виконання
обробки на даному виді РЦ недостатньо, то шукається перший доступний за ресурсами інтервал;
незалежно – при складанні графіка виробництва види РЦ розміщуються в довільному порядку незалежно один від одного в перший доступний для кожного
виду РЦ інтервал (кілька інтервалів).
Значення реквізиту Завантаження декількох видів робочих центрів в документах Етап виробництва успадковується з ресурсної специфікації.
Для обраного замовлення на виробництво в робочому місці Виробництво – Межцеховое управління – Управління чергою замовлень доступні наступні варіанти запуску розрахунку графіка виробництва (по кнопці Дії):
Планувати поточний – відкривається форма планування графіка поточного замовлення. До планування поточного замовлення бажано забезпечити актуальність
графіка виробництва за всіма стоїть вище в черзі замовленнями, інакше перепланування стоять вище замовлень може зробити неактуальним розрахований графік
розглянутого замовлення;
Планувати обрані – розрахунок графіка виробництва буде виконаний для обраної групи замовлень на виробництво;
Планувати чергу по поточний – розрахунок графіка виробництва буде виконаний для всіх замовлень, що вимагають актуалізації та мають пріоритет виконання
вище, ніж поточний, і для поточного замовлення на виробництво.
Для розрахунку графіка призначена форма Планування графіка виробництва замовлення

Розрахунок графіка виробництва запускається кнопкою Планувати. Збереження результатів розрахунку для подальшого використання виконується кнопкою Зберегти. На формі Планування графіка виробництва замовлення відбивається поточний стан розрахунку графіка виробництва.
На окремих закладках відображається така інформація:
■ закладка Зведена інформація – в графічному вигляді представлена ​​інформація про результати виконаного розрахунку, вказані обмеження достовірності
розрахунку і рекомендації по його застосуванню;
■ закладка Продукція – параметри виробництва продукції, зазначеної в замовленні (Дата запуску, Дата випуску, Тривалість, Запізнення);
■ закладка Етапи – показуються параметри виконання етапів (Початок, Закінчення):
○ по кнопці Діагностика відкривається форма Діагностика графіка етапи:

○ по кнопці Діаграма Ганта – передбачена можливість проаналізувати розташування етапу і його найближчого оточення у вигляді діаграми Ганта.

Відображення в регламентованому обліку

BAS ERP (модуль оновлення 2.4.8)

Наш модуль це інноваційна система для управління виробництва і планування будь-якого масштабу, дозволяє
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПЛАНУВАННЯ В ВИРОБНИЦТВІ ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННІ0%
УСУНЕННЯ ПАПЕРОВОГО ДОКУМЕНТООБІГУ0%
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАЯВОК0%
ЕКОНОМІЯ МАТЕРІАЛІВ0%
ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСАХ0%
Забезпечення універсальності РЕСУРСНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ. Розрахунок за формулою0%
ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ЗВІТІВ0%
ПІДВИЩЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ І БРИГАД0%
Скорочення складських запасів ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ0%

Етапи впровадження проектуЗамовити безкоштовну демонстрацію

BAS ERP (модуль оновлення 2.4.8) від компанії Algabas: інноваційна система для управління підприємством будь-якого масштабу

Заказать демонстрацию

contact-form-7 id=”659″ title=”Контактна форма 2″

×