BAS ERP (Модуль оновлення) редакція 2.4.1

Пропонуємо вашій увазі нову версію програми BAS ERP (модуль) редакція 2.4.
У нашому випуску модуля програми ви зможете отримати
кілька важливих по функціоналу можливостей, яких ми вважаємо не вистачає в поточній версії програми редакції 2.1
Бувають питання до нас. А буде обновлятись стандартна версія програми реліза 2.1 - Так буде!!!

Вашій увазі пропонуємо нове обновлення модуля BAS ERP (модуль) 2.4.8

Які блоки оновлено в програмі BAS ERP для України ред. 2.4

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ;

ПАРТІЙНИЙ ОБЛІК І РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ;

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ;

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ;

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ;

УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ І ЗАПАСАМИ;

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Для підвищення зручності керування виробництвом ми додали новий функціонал, який отримав назву “Управління виробництвом. Версія 2.2”.

Це нова внутрішня архітектура зберігання даних і роботи з ними, спрямована на збільшення продуктивності і підвищення зручності роботи.

Керування виробництвом. версія 2.2

Підтримується три методики управління ходом виробництва:

Без використання графіка виробництва з диспетчеризацією виробництва в «ручному» режимі;

Планування з матеріальних ресурсів (MRP I);

Планування по матеріальним і виробничих ресурсів (MRP II).

КОРЕКТИВИ ОТРИМАЛИ В ВИРОБНИЦТВІ:

Зміна позиціонування документів ``Замовлення на виробництво``

Як і раніше замовлення на виробництво призначені для реєстрації потреб до виробництва, заявлених в планах виробництва або іншими замовленнями, але архітектура замовлень на виробництво переглянута. Тепер це прості документи зі списком продукції, що дозволяє організувати спільну роботу з ними співробітників різних служб підприємства.

Управління ходом виробництва через етапи виробництва

Розширено регламент роботи з етапами виробництва. Кожен етап оформляється окремим документом Етап виробництва. Нові механізми планування та диспетчеризації етапів забезпечують високу інтеграцію виробничих ланцюжків, що дозволяє оптимізувати обсяги і терміни запуску у виробництво партій виготовляються напівфабрикатів. Етапи використовується для побудови графіка виробництва, для вирішення завдань забезпечення виробництва матеріальними і виробничими ресурсами. По етапах ведеться моніторинг виконання замовлень на виробництво.

Нове робоче місце головного диспетчера

Перероблено робоче місце головного диспетчера для управління чергою замовлень на виробництво. Моніторинг замовлень на виробництво заснований на контролі стану їх виконання, яке відображається піктограмами. Відбір замовлень по стадіях виконання відбувається шляхом накладення цільових фільтрів. Реалізована система інтелектуальних підказок подальших дій по роботі з замовленнями.

Удосконалена схема забезпечення етапів виробництва матеріальними ресурсами

Для матеріалів, необхідних для виконання етапів виробництва, використовується типовий склад варіантів забезпечення, аналогічний вживаному для товарів на складі.

Розширені можливості диспетчеризації етапів виробництва

Склад вирішуваних завдань:

  • аналіз забезпеченості етапів матеріалами;
  • перепланування розглянутого замовлення на виробництво;
  • перепланування етапів;
  • передача етапів до виконання;
  • аналіз впливу строків виконання етапу на виконання графіка виробництва;
  • моніторинг виконання етапів.

Новий алгоритм формування графіка виробництва

Змінено принципи формування графіка виробництва:

  • етапи для випуску продукції замовлення плануються одночасно для забезпечення оптимального виконання всього замовлення на виробництво;
  • паралельно розрахунку графіка з урахуванням обмежень в ресурсах можна сформувати модель, в якій вплив ресурсних обмежень повністю або частково виключається. Це дозволяє оцінити вплив обмежень на терміни випуску продукції;
  • розрахунок графіка може виконуватися частково, для окремих замовлень на виробництво або етапів, які втратили актуальність.

Аналіз структури замовлень на виробництво

На будь-якій стадії виконання замовлень на виробництво доступний контроль структури замовлення в розрізі продукції та виробів, що виготовляються, представлені дані для аналізу його актуального стану.

Уточнено порядок опису вихідних виробів в ресурсних специфікаціях

Чіткіше визначено порядок вказівки в ресурсних специфікаціях виробів, що випускаються по розрахунковій і фіксованій собівартості. Вихідні вироби, для яких планується розрахунок собівартості випуску, можуть бути вказані тільки на завершальному етапі ресурсної специфікації.

Нові реквізити опису виробничого процесу в ресурсних специфікаціях

Випуск напівфабрикатів планується з урахуванням дозволеного терміну простеження. Розширено склад доступних для вибору варіантів забезпечення матеріалів і напівфабрикатів, він уніфікований з варіантами, які використовують для товарів на складі. Для випуску напівфабрикатів, вироблених в процесі, дозволений вибір специфікацій на кількість, некратними кількості продукції, що випускається.

Уніфіковані механізми забезпечення потреби і обліку руху матеріальних ресурсів у виробничих підрозділах

У підрозділах забезпечена підтримка обліку руху матеріальних цінностей (матеріалів і продукції) в цехових коморах, є різновидом складів і використовуються в складі незавершеного виробництва. Для реєстрації операцій за участю цехових комор доданий комплект спеціалізованих документів.

Змінено порядок відображення матеріалів, отриманих для виконання етапів виробництва

Матеріали, отримані зі складу цільовим чином для конкретних етапів виробництва, не відображаються в цехових коморах. У складі незавершеного виробництва вони враховуються окремо під призначення, яким є етап споживання.

Уточнено порядок витрат матеріалів на виконання етапів

Для завершення етапів необхідна чітка реєстрація факту використання матеріалів. Підтримується автоматичне списання використаних матеріалів з цехової комори підрозділу. Підвищено зручність роботи з матеріалами у випадках різного роду відхилень від нормативних витрат.

Формалізовані сценарії оформлення випуску виробів

Уточнено порядок оформлення вихідних виробів: підтримуються різні варіанти оформлення випуску. Формалізований порядок оформлення випуску і використання проміжних напівфабрикатів.

Представлені механізми для переходу на схему «Управління виробництвом. Версія 2.2 »

Для зручності переходу призначений помічник, що дозволяє в покроковому режимі виконати необхідні дії з налаштування нормативно-довідкової інформації і конвертації даних для переходу. Після початку використання схеми «Управління виробництвом. Версія 2.2 »зберігається можливість завершити раніше розпочаті тривалі замовлення на виробництво в рамках попередньої схеми управління виробництвом.

Нова схема оформлення виробництва без замовлень

Оформити випуск продукції і виконання робіт по схемі виробництва без замовлень можна в будь-яких підрозділах. В оформленні матеріального випуску задіяна цехова комора підрозділи. Підтримуються різні сценарії відображення випуску без замовлень на виробництво. Розширено склад варіантів віднесення витрат на випуск продукції і формування собівартості.

Заказать демонстрацию

contact-form-7 id=”659″ title=”Контактна форма 2″

×